Wdrożenie nowych projektów

Aktualnie Spółka wdraża dwa projekty, związane z poprawą infrastruktury dróg wojewódzkich tj. DW 246 na odcinku Rojewo – Płonkowo oraz DW 544 na odcinku Brodnica – Bartniczka. W najbliższych miesiącach planowane jest ogłoszenie postępowań, dotyczących realizacji ww. inwestycji (grudzień 2020r.) – zapraszamy do śledzenia informacji publikowanych w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz stronie BIP Spółki.