KONTAKT – Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne

KONTAKT
Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne
Zarząd
Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne
Jarosław Wierski
Prezes Zarządu
Dominika Dudek-Kurowska
Asystent Zarządu
Andrzej Narolewski
Inspektor Ochrony Danych
Informacje o spółce
Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o. jest spółką zawiązaną przez Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedynego udziałowca, której głównym celem jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wojewódzkimi inwestycjami budowlanymi.
Spółka specjalizuje się w pełnieniu kompleksowego nadzoru nad realizacją budownictwa kubaturowego – w tym jako inwestor zastępczy, świadczy także usługi rozliczania inwestycji i zarzadzania projektami.