Spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o. jest zobligowana do wyłaniania wykonawców dla realizacji zadań statutowych w drodze postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pełna dokumentacja dotycząca obecnych, rozstrzygniętych oraz unieważnionych przetargów, a także informacje na temat odwołań znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

KONTAKT – Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne

KONTAKT
Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne

Biuro:

Siedziba:

LINKI
Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne
MAPA
Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne