Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o. to spółka samorządowa, zajmująca się realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych, powierzonych jej do wykonania przez Zarząd Województwa. Spółka jest zobligowana do wyłaniania wykonawców dla prowadzonych inwestycji w drodze postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pełna dokumentacja dotycząca obecnych, rozstrzygniętych oraz unieważnionych przetargów, a także informacje na temat odwołań znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.inwestycjeregionalne.pl
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o. o. informują, że zamówienia publiczne powyżej tzw. progów unijnych ogłaszane są na: