Spółka zarządza aktualnie projektami i pełni nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych:

⇨ „Remont i przebudowa-rozbudowa obiektu położonego w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2″

⇨ „Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z niepełnosprawnościami”

⇨ „Adaptacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego 'Góry Łosiowe’ wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000”

⇨ „Dostrzec to, co niewidoczne – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille’a w Bydgoszczy”

⇨ „Rozbudowa i dostosowanie budynku WBP-Książnicy Kopernikańskiej do nowych funkcji użytkowych”

 „Odbudowa  w nowej lokalizacji i dostosowanie  do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny”

⇨ „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu”

⇨ „Modernizacja wież widokowych na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego”

 ⇨ „Przebudowa, remont i wyposażenie budynku nr 4 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 na potrzeby różnych form mieszkalnictwa, w tym mieszkania treningowe i wspomagane”

 

KONTAKT – Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne

KONTAKT
Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne

Biuro:

Siedziba:

LINKI
Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne
MAPA
Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne