Spółka zarządza aktualnie projektami i pełni nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych:

⇨ „Remont i przebudowa-rozbudowa obiektu położonego w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2″

⇨ „Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z niepełnosprawnościami”

⇨ „Przebudowa, remont i wyposażenie budynku nr 4 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 na potrzeby różnych form mieszkalnictwa, w tym mieszkania treningowe i wspomagane”

⇨ „Rozbudowa i dostosowanie budynku WBP-Książnicy Kopernikańskiej do nowych funkcji użytkowych”

⇨ „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku Młyna Górnego w Grudziądzu na funkcje  kulturalno-edukacyjne”

Adaptacja założenia pałacowo-parkowego w Nawrze na Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich”

Remont sanitariatów w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu

Wymiana instalacji C.O., poziomów zimnej wody, c.w.u. i cyrkulacji oraz wewnętrznej instalacji ppoż.  w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu

„Remont elewacji budynku zabytkowego w Toruniu przy ul. Kopernika 4 wraz odtworzeniem brakujących detali” 

 

 

KONTAKT – Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne

KONTAKT
Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne

Biuro:

Siedziba:

LINKI
Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne
MAPA
Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Regionalne