Aktualne projekty

Spółka zarządza aktualnie projektami i pełni nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych:

⇨ „Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr – Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu”

⇨ „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald”

⇨ „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”

⇨ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu”

⇨ „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo – Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku RPKP.06.05.00-04-0013/18”

⇨ „Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka RPKP.06.05.00-04-0002/21.”