Aktualne projekty

Spółka zarządza aktualnie projektami i pełni nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych:

 „Remont i przebudowa-rozbudowa obiektu położonego w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2″

 „Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z niepełnosprawnościami”

Adaptacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego 'Góry Łosiowe’ wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000”

 „Dostrzec to, co niewidoczne – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille’a w Bydgoszczy”

 „Rozbudowa i dostosowanie budynku WBP-Książnicy Kopernikańskiej do nowych funkcji użytkowych”

 „Odbudowa  w nowej lokalizacji i dostosowanie  do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny”

 „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu”

„Modernizacja wież widokowych na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego”