Aktualne projekty

Aktualne projekty

Spółka zarządza aktualnie projektami i pełni nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych: ⇨ „Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr – Utworzenie „DUŻEJ SCENY” Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu” ⇨ „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald” ⇨ „Punkty selektywnego…