Aktualne projekty

Aktualne projekty

Spółka zarządza aktualnie projektami i pełni nadzór inwestorski dla zadań inwestycyjnych: ⇨ „Remont i przebudowa-rozbudowa obiektu położonego w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2″ ⇨ „Przebudowa budynków/remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Osób z niepełnosprawnościami” ⇨ „Adaptacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie…