Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne sp. z o.o. powstała w lutym 2019r., jako spółka Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie uchwały Sejmiku Województwa nr XLII/721/18 z dnia 19 marca 2018r.

Celem Spółki jest wsparcie zadań Województwa z zakresu użyteczności publicznej, poprzez optymalną realizację powierzonych jej obowiązków, co jest możliwe dzięki zaangażowaniu specjalistycznego zespołu.

Misją Spółki jest wzmocnienie jednej z istotniejszych gałęzi rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez tworzenie stosownej infrastruktury. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, profesjonalne prowadzenie inwestycji oraz racjonalizacja kosztów to podstawowe wytyczne podejmowanych przez Spółkę działań.